top of page

Verleiden mee te doen aan een experiment

Hoe verleid je willekeurig gekozen mensen tot meedoen aan een experiment in lokale democratie? De gemeente Groningen vroeg het aan mij en Agnes Voorintholt, in de aanloop naar de Coöperatieve Wijkraad* in de Oosterparkwijk. Dat de leden voor deze nieuwe Wijkraad gekozen werden via een loting maakte het extra spannend. Wat heeft iemand nodig om JA te zeggen tegen zoiets nieuws? We maakten een strategie, een concept en een campagneplan als een fuik, vol prikkelende uitingen. Natuurlijk zorgden we ook voor de teksten en regelden we de vormgeving, productie en verspreiding van die uitingen. We verzorgden de website, hadden een vaste pagina in de wijkkrant, gebruikten de narrow casting van de wijkJUMBO, deden verschillende buitencampagnes, maakten presentaties, uitnodigingen en welkomstkaarten, bedachten diverse guerilla-acties en zetten social media gericht in.

Mijn rol: strategie, concept, tekst en eindredactie Opdrachtgever: gemeente Groningen

* In de Coöperatieve Wijkraad beslissen elf bewoners en zes gemeenteraadsleden samen over onderwerpen in en van de wijk. De bewoners zijn in de meerderheid, want: als het om hun wijk gaat, weten zij het beste wat er speelt en nodig is. De Wijkraad staat er niet alleen voor. In het Wijkpanel zitten 400 wijkbewoners die meedenken over wat er op de agenda moet en kunnen aangeven hoe zij over deze onderwerpen denken.

bottom of page