top of page

Hoe verspreide kennis bij elkaar komt

Honderden medewerkers en bestuurders die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden en veel gezamenlijke belangen hebben: stel je eens voor wat er gebeurt als je die bij elkaar brengt. Wat een enorme schat aan kennis en ervaring heb je dan! En je belangenbehartiging krijgt zoveel meer kracht. Daarom richtten de zeventien grootste plattelandsgemeenten van Nederland de P10 op, een netwerkorganisatie voor kennisdeling en lobby. Aan Nienke Ripperda en mij vroegen ze om de communicatie neer te zetten. We schreven eerst een positioneringsstatement en ontwikkelden een communicatiestrategie met uitvoeringsplan. Centraal daarin staan duidelijke(r) positionering, meer bekendheid bij relevante en nieuwe doelgroepen, elkaar digitaal en live ontmoeten en online samenwerken. Dat betekende onder meer een social intranet: dat hebben we ontwikkeld en gelanceerd bij een kleine groep voorlopers. In het najaar voeren we een inspirerende en prikkelende introductiecampagne uit bij de andere P10-ers. Ondertussen maakten we uiteraard allerlei middelen, zoals digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen en persberichten. Na de gemeenteraadsverkiezingen stelden we een mooi kennismakingspakket samen voor de nieuwe bestuurders. En samen met Open werken we nu aan een nieuwe huisstijl. In zo'n netwerk van gemeenten werken natuurlijk ook communicatieadviseurs. Die brachten we bij elkaar om ideeën te ontwikkelen en de uitvoering te organiseren. Dat smaakte naar meer: in het najaar doen we dat nog een keer. Mijn rol: communicatiestrategie, positioneringsstatement, teksten, bijeenkomsten, introductieplan social intranet en begeleiding huisstijltraject Opdrachtgever: gemeente Opsterland / P10

bottom of page