top of page

Een jaarverslag dat je wél leest

Het jaarverslag. Kort gezegd: hoe is het geld besteed, aan welke thema's is gewerkt, welke projecten zijn uitgevoerd, wat zijn de resultaten en met wie is samengewerkt. Bij de meeste organisaties levert dat dikke, onleesbare boekwerken op die doorgaans direct in de la verdwijnen. Dat kan beter en de BOKD wilde dat graag. Ze vroegen mij in 2017 om daarbij te helpen. En in 2018 en 2019 weer. BOKD zet zich in voor de leefbaarheid van kleine plattelandsdorpen in Drenthe. De zus van Groninger Dorpen dus, waar ik ook al een aantal klussen voor deed. De vormgeving was in de zeer capabele handen van Ilse Spijker. Ilse, ik en de BOKD-ers maakten samen beide keren een klein boekje dat lekker leest en er aantrekkelijk uitziet. Zo'n boekje dat nog een hele poos op je bureau blijft liggen of uit de kast wordt getrokken, want 'kijk, zo kan het ook'.

Mijn rol: redactie, eindredactie en begeleiden vormgeving Opdrachtgever: BOKD

bottom of page