top of page

Iedereen in De Hoogte Op de Hoogte

De gemeente wilde de wijkcommunicatie in de Groningse wijk De Hoogte naar een hoger plan trekken. Ze vroegen mij dat te realiseren. Ik schreef een communicatieplan, ontwikkelde een huisstijl voor de wijk en vernieuwde de wijkkrant en wijkwebsite. Dat laatste deed ik samen met de Wijkraad, die eigenaar is van beide communicatiemiddelen. Omdat de wijkredactie te smal was/is om de middelen goed te vullen, ben ik ze blijven ondersteunen. Inmiddels hebben we veertien edities van de wijkkrant uitgebracht.

Mijn rol: communicatieadviseur, hoofdredacteur en eindredacteur, begeleiding vormgeving en drukwerk

Opdrachtgever: gemeente Groningen

bottom of page