Artikel over communicatie in Nijsblad Groninger Dorpen

Groninger Dorpen ondersteunt dorpsgemeenschappen, dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Vanuit het besef dat ook voor die organisaties en bij dorpsinitiatieven communicatie van belang is, besloten ze in een van hun Nijsbladen een artikel op te nemen over dit onderwerp. Ik schreef een artikel met 9 tips voor communicatie met en in het dorp.

Je leest het op pagina 4 en 5 van dit Nijsblad.

Mijn rol: contentontwikkeling en redactie

Opdrachtgever: Groninger Dorpen