top of page

Go of no go? Communicatie in een planfase


In juli 2016 besloten de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen samen een nieuw belastingkantoor op te richten.

In de periode die daaraan voorafging, de Planfase, (van oktober 2015 t/m juli 2016) heb ik de communicatie verzorgd. Die was vooral intern gericht, op medewerkers en bestuurders. Op basis van een FactorC-sessie ontwikkelde ik de communicatiestrategie en -kalender. Ook ontwikkelde ik de middelen en schreef ik de teksten daarvoor. Medewerkers werden geïnformeerd via bijeenkomsten en updates op intranet. Voor de bestuurders maakte ik een aantal bulletins:

Een van de uitdagingen was dat de stakeholders bij de betrokken partijen steeds tegelijk dezelfde informatie moesten krijgen. Door intensief samen te werken met de communicatieadviseur van de gemeente Groningen is dit goed gelukt.

Mijn rol: communicatieadviseur, strategieontwikkeling, uitvoering, realisatie communicatiemiddelen, redactie, begeleiding vormgeving

Opdrachtgever: Hefpunt

Na de Planfase is de Implementatiefase gestart. Ook daar ben ik als communicatieadviseur en trekker van de werkgroep Communicatie bij betrokken.

bottom of page