top of page

Twee boekjes over inspirerende dorpen

Met het project IndeKern brachten de Landelijke en Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen in beeld welke inwonersinitiatieven er zijn in zorg en duurzaamheid. Ook onderzochten ze of initiatiefnemers elkaar vinden en hoe die kennis delen met elkaar. Aanleiding waren de ingrijpende veranderingen in het overheidsbeleid, dat steeds meer uit gaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger. Het project leverde een schat aan kennis en inzichten op. Zonde om daar verder niets mee te doen, vonden de projectleiders. Ze vroegen mij om twee boekjes te maken, een over zorginitiatieven in dorpen en een over duurzame initiatieven. Ik ontwikkelde het concept, interviewde de projectleiders en vertaalde hun kennis naar twee boekjes vol handige tips en inspiratie. De boekjes zijn gedrukt maar ook online te lezen.

Mijn rol: conceptontwikkeling, redactie, begeleiding en coördinatie vormgeving en drukwerk

Opdrachtgever: LVKK

bottom of page