top of page

Communicatie tijdens een fusie

De drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen richten samen een nieuwe belastingorganisatie op. Deze gaat de lokale belastingen heffen en innen. Tijdens de Planfase (t/m juli 2016) deed ik al de communicatie van dit traject en nu doe ik dat ook in de Implementatiefase (t/m januari 2018).

Als communicatieadviseur heb ik twee opdrachten:

1. uitdenken en uitvoeren van de communicatie richting stakeholders in deze fase, met als doel om met name bestuurders en medewerkers tijdig en goed te informeren en te betrekken;

2. neerzetten van de communicatie voor de nieuwe organisatie: van naamgeving tot positionering, strategie, branding en huisstijl tot en met het ontwikkelen van alle middelen zoals website, intranet, social media, aanslagbiljetten en andere correspondentie.

Dat twee culturen samenkomen en er een Kenniscentrum ontwikkeld wordt, maakt het extra boeiend.

Ik noem het een droomklus :)).

Mijn rol: strategie, branding, ontwikkelen huisstijl, ontwikkelen communicatiemiddelen, trekker werkgroep Communicatie

Opdrachtgever: Hefpunt

In deze fase ontwikkelde ik onder meer het derde en vierde Bestuurdersbulletin.

bottom of page